Adres sayta izmenen,
noviy adres:
http://kalugafoto.net
najmite kalugafoto.net choby vypolnit perehod nemedlenno.
Prinoshu izvineniya za neudobstva.


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// kalugafoto.narod.ru Калуга. Правгород. Окно

kalugafoto.narod.ru
Калуга. Правгород. Виды из окна.


pravgorod/pravokno01.jpg
pravgorod/pravokno01.jpg
81.54 KB
pravgorod/pravokno02.jpg
pravgorod/pravokno02.jpg
185.19 KB
pravgorod/pravokno03.jpg
pravgorod/pravokno03.jpg
81.15 KB
pravgorod/pravokno04.jpg
pravgorod/pravokno04.jpg
125.80 KB
pravgorod/pravokno05.jpg
pravgorod/pravokno05.jpg
151.17 KB
pravgorod/pravokno06.jpg
pravgorod/pravokno06.jpg
265.93 KB
pravgorod/pravokno07.jpg
pravgorod/pravokno07.jpg
88.33 KB
pravgorod/pravokno08.jpg
pravgorod/pravokno08.jpg
140.08 KB
pravgorod/pravokno09.jpg
pravgorod/pravokno09.jpg
129.74 KB
pravgorod/pravokno10.jpg
pravgorod/pravokno10.jpg
64.29 KB
pravgorod/pravokno11.jpg
pravgorod/pravokno11.jpg
61.78 KB
pravgorod/pravokno12.jpg
pravgorod/pravokno12.jpg
111.24 KB
pravgorod/pravokno13.jpg
pravgorod/pravokno13.jpg
113.05 KB
pravgorod/pravokno14.jpg
pravgorod/pravokno14.jpg
104.73 KB
pravgorod/pravokno15.jpg
pravgorod/pravokno15.jpg
82.72 KB
pravgorod/pravokno16.jpg
pravgorod/pravokno16.jpg
115.35 KB

Фотографии Калуги и Калужской области от Кирилла Сальникова.

Hosted by uCoz